Filz diverse

Megaphon II, Filz, 34x20x28 cm, 2019
Trillerpfeife, Multiple, Filz, 31x14x11 cm, 2008
Klappen, Filz, je ca. 42x15x7 cm, 2012
Kleine Balkone, Multiple, Filz, je 20x35x16 cm, 2012
Inhaliertes Rot im osmotischen Würfel, Multiple, Filz, Silber, Spiegelfolie, 6,5x6x6 cm, 2015
Filz, Spiegel, Holz, 56x56x30 cm, 2010